Dane o zaległościach w BIG

Dane o zaległościach w BIG

W przyszłym roku urzędy skarbowe, samorządy oraz ZUS będą powiadamiały biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach prawno-podatkowych osób fizycznych i firm. Takie rozwiązanie Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

Najniższa wartość zaległości, o jakiej te instytucje będą informować, to 500 zł. Według założeń do projektu, nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2016.

Źródło: artykuł