Czy trzeba szczegółowe nazwy towarów i usług na paragonach ze starych kas

Czy trzeba szczegółowe nazwy towarów i usług na paragonach ze starych kas

Z przepisów obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013 r. wynika, iż podatnicy posiadający kasy rejestrujące mogą korzystać z nich bezterminowo.Nie powoduje to jednak, iż mogą umieszczać  na paragonach ogólne opisy towarów i usług. W ich obowiązku jest zmodyfikowanie kasy, o ile to możliwe, tak, aby opisy poszczególnych pozycji dotyczyły dokładnie danego towaru.

Obowiązek dokładnego opisu na paragonach wchodzi z niem po 30 września 2013 r.

 

Więcej na KANCELARIA ONLINE : E-SEKRETARIAT.