Czas pracy za maj 2014 roku

Czas pracy za maj 2014 roku

Czas pracy za m-c  MAJ 2014 r.

 

Informujemy, że w miesiącu maju 2014 przypada święto
w sobotę /03.05.2014/ za które pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikom jednego dnia wolnego od pracy (w danym okresie rozliczeniowym).

 

Wymiar czasu pracy na maj br. obliczony według poniższych reguł przedstawia się następująco:


MAJ (40godz. x 4 tyg.) + (8godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 dni) 160 godz. 20 dni

Podstawa prawna : Wymiar czasu pracy jest to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, ustalany przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy dla wszystkich systemów czasu pracy
z wyjątkiem ruchu ciągłego oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • odejmując od otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w innym dniu niż niedziela.