Czas na sprawozdania za pudełka i emisje przemysłowe

Czas na sprawozdania za pudełka i emisje przemysłowe

Do 31 marca Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania są zobowiązani do złożenia sprawozdania za 2011 rok i w razie czego uiścić opłatę za produkcję tych opakowań. Nie złożenie tej deklaracji w terminie może spowodować otrzymanie kary do 10 tysięcy złotych. Opłata musi wypłynąć jeśli nie będzie zapewniony odpowiedni poziom odzysku i recyklingu wprowadzonych opakowań na rynek, czyli po obliczeniach kwota  ograniczenia przekroczy 50 zł.

Powinni taką deklaracje stworzyć przedsiębiorcy wytwarzający i sprowadzający opakowania, poza firmami, które rozliczają się z pomocą organizacji odzysku. Obowiązuje też duże sklepy Handlowe, przedsiębiorcy wprowadzający oleje i opony, itp.

 

Więcej informacji na : artykuł