Co z niewykorzystanym urlopem na żądanie?

Co z niewykorzystanym urlopem na żądanie?

Niewykorzystany przez pracownika urlop na żądanie nie przechodzi na następny rok kalendarzowy. Jednocześnie urlop na żądanie, który przekształca się od nowego roku w wypoczynkowy, nie staje się urlopem zaległym, a to znaczy, że nie obowiązuje w tym wypadku termin wykorzystania urlopu do dnia 30 września.

Źródło: artykuł