Co grozi za złożenie PIT po terminie.

Co grozi za złożenie PIT po terminie.

Termin złożenia PIT kończył się 30 kwietnia 2012r. Za niezłożenie deklaracji, grozi kara grzywny.

Za niezłożenie i nieuiszczenie opłaty z tytułu PIT osoba jest uważana za przestępce skarbowego w wyniku czego może otrzymać karę pieniężną, może zostać pozbawiony wolności do 5 lat, a nawet  otrzymać karę pieniężną i pozbawienia wolności.

Kwoty pieniężne są dość wysokie.

Jeśli się nie złożyło deklaracji, a chciałoby się skorzystać z przywilejów jak np. ulga na dziecko, nie ma takiej możliwości.

Można czasami jednak uniknąć kary, jeżeli sami się zgłosimy do organu z korektą deklaracji i wpłacając całą należną kwotę do uiszczenia, jak róznież skorzystać z czynnego żalu, ale w przypadku tylko gdy np. nie jesteśmy już ścigani przez organ.

 

Więcej na Panelu Internetowym.