Chałupnicy zalegający ze składkami ubezpieczeniowymi skorzystają z abolicji

Chałupnicy zalegający ze składkami ubezpieczeniowymi skorzystają z abolicji

Prowadzący firmy, którzy wpadli w pułapkę zadłużeniową z powodu zmiany zasad ustalania wysokości podstawy wymiaru należności, będą mogli złożyć wniosek o umorzenie długów.

Senat bez poprawek przyjął ustawę z 9 listopada 2012 r. o anulowaniu długów powstałych z tytułu nieopłaconych należności ubezpieczeniowych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa ta umożliwi uregulowanie sytuacji prowadzących firmy, którzy w wyniku częstych zmian przepisów oraz ich interpretacji zalegają ze składkami do ZUS.

Problem dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Ponieważ część z nich było zatrudniona jako chałupnicy, składki uiszczali w zaniżonej wysokości. ZUS uznał, że to naginanie prawa i zaczął domagać się od prowadzących firmy zaległych składek i odsetek. Uchwalona ustawa umożliwia umorzenie powstałych należności. Darowane będą także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia oraz opłaty dodatkowe.

Firmy nie będą także musiały ponosić kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału zakładu, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Abolicja obejmie także niezapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres. Anulowanie nastąpi pod warunkiem, że firma nie posiada zaległości w składkach za pracowników, które nie podlegają umorzeniu. ZUS najpierw wyda decyzję określającą warunki abolicji, ustalając w niej kwoty zaległych należności. Po ich spełnieniu wyda kolejną – o skreśleniu długu albo o odmowie. Od decyzji przysługiwać będzie odwołanie do sądu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

400 tys. osób będzie mogło skorzystać z ustawy abolicyjnej

Bożena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl

Etap legislacyjny

Uchwalona przez Senat