Brak PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia

Brak PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia

Jeśli podatnik nie wykaże wszystkich zarobków w rocznym zeznaniu podatkowym, urząd skarbowy 
może rozpocząć wobec niego kontrolę pod kątem zatajenia dochodów 

Płatnicy mają jeszcze ponad dwa tygodnie na sporządzenie i przekazanie podatnikom PIT-11. To 
informacja o uzyskanych w ubiegłym roku dochodach i pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy. Gdy pracownik PIT-11 nie otrzyma, będzie musiał wypełnić zeznanie roczne na 
podstawie własnych informacji. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu dotkliwe sankcje.

– Najbardziej dotkliwą będzie konieczność zapłaty 75-proc. PIT od zatajonych dochodów – 
wskazuje Małgorzata Dankowska, menedżer podatkowy w TPA Horwath.

Podatek ten stosuje się wówczas, gdy w ramach postępowania podatkowego fiskus stwierdzi 
istnienie dochodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze 
źródeł nieujawnionych, na skutek czego wyda decyzję ustalającą wysokość podatku.

– Gdy podatnik przyzna się do zatajenia dochodów oraz wykaże je samodzielnie w korekcie 
zeznania rocznego, uniknie 75-proc. sankcji – przypomina Małgorzata Dankowska.

Kwota zaległego podatku zostanie opodatkowana regularną stawką według skali PIT, jednak 
dodatkowo będzie obciążona odsetkami od zaległości podatkowych. Obecnie wynoszą one 14 proc. 
w skali roku.

Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, zwraca 
uwagę, że dodatkową sankcją jest odpowiedzialność karna skarbowa. Podatnik, który składając 
organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o 
zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W przypadkach niskich kwot uszczuplenia (w granicach tzw. ustawowego progu lub małej 
wartości), co z reguły ma miejsce w przypadku niewpisania części dochodów do zeznania z 
roztargnienia, kary te są mniej dotkliwe i ograniczają się do kary grzywny.

– Trzeba pamiętać, że w planie kontroli skarbowych na 2012 r. jednym z priorytetów jest 
właśnie kontrola dochodów z nieujawnionych źródeł – radzi Joanna Patyk.

Jednocześnie przypomina sobie przypadki wzywania podatników do wykazania źródeł dochodów, 
gdy np. budowali oni domy lub ponosili inwestycje w większym rozmiarze.

Tutaj właśnie podstawowe znaczenie ma zeznanie PIT, z którego wynikają źródła dochodów. 
Wydatki ponoszone przez podatników powinny znajdować pokrycie w uzyskiwanych dochodach i/lub 
ewentualnie zaciągniętych kredytach.

PIT 2011 78 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

DGP przypomina

Można naprawić błąd w rocznym PIT

Istnieje możliwość uniknięcia sankcji karnoskarbowych, gdyż złożenie prawnie skutecznej 
korekty PIT rocznego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty oraz niezwłocznym 
uiszczeniem zaległych kwot powoduje ich wyłączenie.

 

Opracowała: Ewa Matyszewska