Brak obowiązku aneksowania umów z kontrahentami po zmianie składu osobowego spółki cywilnej

Brak obowiązku aneksowania umów z kontrahentami po zmianie składu osobowego spółki cywilnej

Aby uniknąć dochodzenia zobowiązań powstałych po wystąpieniu ze spółki wspólnika nie trzeba anektować wszystkich umów, dobrze jest jednak powiadomić o zaistniałej sytuacji kontrahentów szczególnie w przypadku umów o charakterze ciągłym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 września 2008 r. o sygn. Akt II CNP 49/08 odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej ponoszą aktualni i byli wspólnicy należy jednak w stosunku do tych ostatnich wykazać że w czasie powstania zobowiązania byli oni wspólnikami tej spółki. Wspólnik w chwili wystąpienia za spółki cywilnej przestał być stroną w umowie.

Źródło: opracowane na podstawie artykułu Pawła Cierkońskiego z Gazety Podatkowej