Bezpłatne kursy języka angielskiego lub komputerowego

Bezpłatne kursy języka angielskiego lub komputerowego

Jeśli jesteś osobą, która:
• utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy lub będącą pracownikiem przewidzianym do zwolnienia lub znajdującą się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy
• mieszkasz na terenie podregionu bytomskiego (powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, Bytom, Piekary Śląskie)

Zapisy przyjmowane będą na:
– kursy języka angielskiego oraz kurs komputerowy
– wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej z możliwością uzyskania dotacji w wysokości 23 000 zł

Źródło: Artykuł