Abolicja składkowa

Abolicja składkowa

Płatnicy lub spadkobiercy płatników chcący skorzystać z abolicji składkowej (dotyczy okresu od 01/1999 do 02/2009) muszą złożyć wniosek najpóźniej 15 stycznia 2015 roku. Może on zostać złożony w ZUS lub wysłany pocztą (ważna jest data stempla pocztowego).

Źródło: artykuł