Abolicja dla chałupników rusza w Sejmie

Abolicja dla chałupników rusza w Sejmie

W życie ma wejść ustawa abolicyjnej (trwają dyskusje na ten temat), polegającej na darowaniu odsetek za niepłacone składki ubezpieczeniowe za okres od 1.01.1999r. do 28.02.2009r. Z ustawy będą mogły skorzystać wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność. M.in. chałupnicy prowadzący działalność gospodarczą i osoby, które je zawiesiły.

Umorzenie może następić pod warunkiem zapłacenia wszystkich składek ze tamten okres.

Z abolicji nie skorzystają jednak osoby zatrudniający pracownika, którego ZUS wykluczył z ubezpieczeń.

Zainteresowani będą musieli w danym okresie złożyć wniosek do ZUS od dnia wejścia ustawy.

Decyzja umarza składki ubezpieczeniowe,zdrowotne, na Fundusz Pracy, w wyniku czego zostają darowane niezapłacone odsetki, opłaty i koszty, związane z tym.