5 RAD, JAK WALCZYĆ Z MARUDĄ W PRACY

5 RAD, JAK WALCZYĆ Z MARUDĄ W PRACY

Nieustające narzekanie podwładnych to jedno z największych wyzwań, przed którymi staje szef. Oto pięć rad, jak zwalczyć malkontentów w firmie.

Rada pierwsza: sam nie narzekaj

Na początku ważne rozróżnienie: kiedy mówimy o narzekaniu, mamy na myśli marudzenie, czyli coś, co jest bez-produktywne. W żadnej mierze nie mamy na myśli sytuacji, w której pracownik wskazuje przełożonym na realny problem.

Rada druga: odtruj atmosferę

Wysłuchanie sfrustrowanego pracownika to dopiero pierwszy etap. Potem trzeba przejść do działania. Przypomnienie pracownikowi atutów firmy, produktów i zespołu, pozwala mu przywrócić stan równowagi, który jest niezbędny do dalszych działań. Ktoś, kto widzi świat w czarnych barwach, nie jest bowiem w stanie działać twórczo i konstruktywnie.

Rada trzecia: pomóż nazwać problemy

Kolejnym krokiem powinno być nazwanie problemów. „Nigdy nie mówmy: »jest źle«, ale »przeszkadza mi to i to«. A zaraz potem koniecznie musimy przejść do punktu »jak to naprawić«”

Rada czwarta: nie toleruj narzekania niekonstruktywnego

O możliwościach naprawy sytuacji koniecznie rozmawiajmy z pracownikiem. Nawet jeśli jako menedżerowie jesteśmy przekonani, że sami jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie środki zaradcze. Prawdziwe zapobieganie malkontenctwu polega bowiem na sprawieniu, by pracownik czuł współodpowiedzialność za sytuację w organizacji.

Rada piąta: zagłusz zawodowego narzekacza

Bywa jednak i tak, że ktoś jest malkontentem charakterologicznym. Jeśli nie chce nad tą cechą pracować i nadal niszczy atmosferę, trzeba go zagłuszyć.

Źródło: Artykuł