Browsed by
Year: 2020

Sprawdź czy przysługuje Twojej firmie pomoc z nowej tarczy

Sprawdź czy przysługuje Twojej firmie pomoc z nowej tarczy

Z założenia tarcza 6.0 ma pomóc przetrwać kryzys przedsiębiorcom działającym w branżach, chodzi m.in. o gastronomię, rozrywkę, rekreację czy sprzedaż detaliczną. Po zgłoszonych przez Senat poprawkach lista beneficjentów została wydłużona m.in. o firmy działające w kateringu, transporcie, handlu czy sporcie. Firma musi być założona przed 30 listopada 2020 roku.
Tarcza 6.0 przewiduje wsparcie m.in. :

– zwolnienia ze składek za listopad 2020 r.,

– dodatkowego świadczenia postojowego (2080 zł lub 1300 zł),

– dofinansowania do pensji pracowników i ubezpieczonych zleceniobiorców – do 2000 zł na osobę przez trzy miesiące,

– dotacji do 5000 zł, o którą mogą się starać mikro- i mali przedsiębiorcy, jeśli nie mieli zawieszonej działalności na 30 września br.
Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że jego przychody spadły o 40 proc. W zależności od formy wsparcia spadek ten będzie liczony przez porównanie innych okresów.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy prowadzący działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

KASA FISKALNA ON-LINE

KASA FISKALNA ON-LINE

KASA FISKALNA ON-LINE – zbliża się termin dla nowych branż.
Styczeń 2021 r – hotele, pensjonaty, gastronomia

UWAGA – gastronomia to jest np. w sklepie podgrzewanie kurczaka ( tzw. kurczak z grilla ) , hot-dog i inne produkty sprzedawane po obróbce .

Od stycznia 2021 r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ustalenie spadku obrotów a dofinansowanie z PUP

Ustalenie spadku obrotów a dofinansowanie z PUP

Zamierzam ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, wypłacane przez powiatowy urząd pracy w ramach
wsparcia antykryzysowego. Czy mogę wykazać spadek obrotów
porównując wrzesień 2020 r. do września 201 9 r.?

NIE. Aby uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, wnioskodawca musi wykazać spadek obrotów na
poziomie co najmniej 30%. Chodzi tu o wykazanie zmniejszenia
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowyrr

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek bocznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy w roku
poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w rama(
czasowych: od po dniu l stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego
złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno
następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany 2-
miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.