Browsed by
Rok: 2016

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2017 r.

1. Status drobnego przedsiębiorcy w świetle ustawy o VAT

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT określone w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

2. Zasady powrotu do zwolnienia z VAT

W szczególnych okolicznościach czynny podatnik VAT ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i ponownego skorzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów.

Zasady powrotu do zwolnienia z VAT reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.


3. Podwyższenie do 200.000 zł progu zwolnienia z VAT

Z początkiem 2017 r. mają wejść w życie istotne zmiany w ustawie o VAT. W projekcie z dnia 21 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), planuje się podniesienie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT z obecnie obowiązującej kwoty 150.000 zł do 200.000 zł.

Źródło: Artykuł

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji – z 1.850 zł do 2.000 zł – przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Wymiar grzywien w 2016 r. i 2017 r.


2016 r.

2017 r.

grzywna za przestępstwo skarbowe

granice stawki dziennej

61,66 zł – 24.664 zł

66,66 zł – 26.664 zł

minimalna grzywna

616,60 zł

666,60 zł

maksymalna grzywna

17.758.080 zł

19.198.080 zł

grzywna za wykroczenie skarbowe

minimalna grzywna

185 zł

200 zł

maksymalna grzywna

37.000 zł

40.000 zł

mandat karny

do 3.700 zł

do 4.000 zł

Źródło: Artykuł

Można sprzedać samochód, płacąc VAT tylko od marży

Można sprzedać samochód, płacąc VAT tylko od marży

Nowe przepisy stanowią, że co do zasady sprzedaż auta używanego w firmie jest opodatkowana stawką 23 proc. Tu właśnie dobrym rozwiązaniem okaże się procedura marży.

Podstawą dla takiego opodatkowania jest art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Dotyczy on przedsiębiorców sprzedających towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabyte w ramach prowadzonej działalności w celu ich odsprzedaży. Dodatkowy warunek do skorzystania z procedury marży zapisany jest w ust. 10 tegoż artykułu. Wynika z niego, że samochód musiał być wcześniej nabyty od określonych podmiotów – głównie osób fizycznych i podatników VAT, którzy sprzedali go jako towar używany. Po zmianie przepisów w 2014 r. Ministerstwo Finansów szybko zaczęło twierdzić, że przepisy dotyczą także samochodów. To zaś oznacza, że przedsiębiorcy, którzy sprzedawali samochód używany w firmie, mogli płacić VAT tylko od marży, czyli różnicy między ceną zbycia a ceną zakupu. Co ważne, ta pierwsza obejmuje także wszelkie dodatkowe opłaty za auto (np. wyrejestrowanie), o ile są one płatne jednym przelewem.

Możliwość rozliczenia marży jest o tyle korzystna, że w przypadku towarów używanych z reguły ta pierwsza jest niższa od tej drugiej, więc VAT-u mogłoby w ogóle nie być. MF i eksperci uzasadniali prawo do marży m.in. treścią unijnej dyrektywy VAT. Z jej przepisów wynika, że dotyczy ona także towarów wykorzystywanych w firmie.

Źródło: Artykuł

UWAGA! Praca biura w przerwie świątecznej

UWAGA! Praca biura w przerwie świątecznej

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27.12 do 30.12

(w przerwie między świętami a sylwestrem)

biuro nie będzie prosperowało na normalnych zasadach, jednakże będą odbywane dyżury.

 

Dział Kadr i Płac będzie dostępny w dniach 27.12 i 28.12,

w związku z powyższym prosimy o załatwianie wszelkich

spraw kadrowo płacowych najpóźniej do dnia 23.12.2016 r.

 

W pozostałych działach dyżury będą odbywane od 27.12 do 30.12.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Doradca Podatkowy Artur Lubicz-Posochowski.

UWAGA! Praca biura w przerwie świątecznej

UWAGA! Praca biura w przerwie świątecznej

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27.12 do 30.12

(w przerwie między świętami a sylwestrem)

biuro nie będzie prosperowało na normalnych zasadach, jednakże będą odbywane dyżury.

 

Dział Kadr i Płac będzie dostępny w dniach 27.12 i 28.12,

w związku z powyższym prosimy o załatwianie wszelkich

spraw kadrowo płacowych najpóźniej do dnia 23.12.2016 r.

 

W pozostałych działach dyżury będą odbywane od 27.12 do 30.12.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Doradca Podatkowy Artur Lubicz-Posochowski.

Wyższe odpisy na zfśs w 2017 r.

Wyższe odpisy na zfśs w 2017 r.

W 2017 r. odpisu na zfśs należy dokonywać od podstawy wynoszącej 3161,77 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarcenarodowej w II półroczu 2012 r.). Jest to maksymalna podstawa wymiaru odpisu, którą określa ustawa o zfśs. Pracodawcyprywatni mają możliwość dokonywania odpisu na niższym poziomie.

Wysokość odpisów na zfśs w 2017 r.

OBOWIĄZKOWE

 • na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) – 1185,66 zł

 • na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%) – 1580,89 zł

 • na jednego młodocianego:

  • w pierwszym roku nauki (5%) – 158,09 zł

  • w drugim roku nauki (6%) – 189,71 zł

  • w trzecim roku nauki (7%) – 221,32 zł

DOBROWOLNE

 • na jednego zatrudnionego z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (6,25%) 197,61 zł na emeryta lub rencistę – byłego pracownika (6,25%) – 197,61 zł

 • na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego  żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego – 237,13 zł

Źródło: Artykuł

Nawet 19 mln zł za puste faktury

Nawet 19 mln zł za puste faktury

Trzykrotnie wzrośnie maksymalna kara za wystawianie nierzetelnych faktur lub posługiwanie się nimi. Do tego sąd będzie mógł orzec więzienie.

Tak wynika z rządowego projektu zmian kodeksu karnego skarbowego przewidzianych w nowelizacji ustawy o VAT, nad którą pracują teraz posłowie.

Niezależnie od tego w Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu karnego, który ma również wprowadzić kary więzienia za samo już wystawianie lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami (niezależnie od kwoty uszczuplenia VAT). Do komisji został skierowany rządowy projekt, który zakłada, że jeżeli wartość wykazanych na niej towarów lub usług będzie wyższa niż 5 mln zł, to sprawcy będzie grozić więzienie od 5 do nawet 25 lat. Jeżeli należność z faktury wyniesie od 1 mln zł do 5 mln zł, to sąd będzie mógł pozbawić sprawcę wolności na okres od 3 lat.

Te przepisy mają jednak zostać skorygowane – zgodnie z zapowiedziami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności ma być fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł (nie 5 mln zł).

Źródło: Artykuł

Przybyło milionerów w Bytomiu

Przybyło milionerów w Bytomiu

W Bytomiu nie da się osiągnąć sukcesu? Okazuje się, że jednak można! Liczba osób, które w ubiegłym roku osiągnęły tutaj dochód przekraczający milion złotych znacznie wzrosła.

Od lat ilość bogaczy nieustannie rośnie w naszym regionie. Według najnowszych danych Izby Skarbowej w Katowicach w 2015 roku w województwie śląskim mieszkały aż 1952 osoby zarabiające minimum milion złotych… rocznie! Większość z nich to przedsiębiorcy prowadzący własne firmy, odprowadzający podatek liniowy. Rośnie jednak liczba pracowników osiągających taki dochód ze stosunku pracy. Najczęściej są to menadżerowie wysokiego szczebla. Takich osób było w naszym regionie około 60.

Wbrew obiegowej opinii milionerów w Bytomiu nie brakuje. Dwa lata temu było ich tu 29, lecz w 2015 roku ich liczba wzrosła do 40. Dane katowickiej Izby Skarbowej są anonimowe, dlatego nie dowiemy się kim są ci szczęśliwcy i jaką profesją się parają.

Źródło: Artykuł

Doradca podatkowy coraz bardziej niezbędny przedsiębiorcy

Doradca podatkowy coraz bardziej niezbędny przedsiębiorcy

Polscy doradcy podatkowi odgrywają coraz większą rolę w życiu gospodarczym, więc z dumą celebrują jubileusz 20-lecia tego zawodu. Umacniają swoją pozycję wśród zawodów prawniczych, efektywnie współpracują z klientami, sędziami i mają coraz większy wpływ na walkę z absurdami w systemie podatkowym. Centrum Prasowe PAP rozmawiało o tym z Krzysztofem Janasem, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przewodniczącym Komisji Promocji i Rozwoju Zawodu. Próbowało też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce w ogóle istnieje system podatkowy.

Źródło: Artykuł

Jak udokumentować nabycie towaru na targowisku?

Jak udokumentować nabycie towaru na targowisku?

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem często nabywają towary od osób fizycznych nieprowadzących działalności. W takim przypadku pojawia się problem, jak udokumentować nabycie towaru. Nabywca nie otrzyma takich dokumentów jak faktura czy rachunek, gdyż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku ich wystawiania. Dowód wewnętrzny jest wprawdzie dowodem księgowym, jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR wykorzystuje się go jako dowód zakupu towaru jedynie przy:

● zakupie, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

● zakupie od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

● zakupie od ludności odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że zakupu innych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, a zatem będących towarem handlowym, nie można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych. Rozwiązaniem problemu może być sporządzenie umowy sprzedaży.

Podkreślić jednak należy, że aby umowa sprzedaży mogła stanowić dowód księgowy, musi stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Dokonując zakupu na podstawie umowy sprzedaży, nabywca nie może zapominać o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli bowiem wartość umowy przekroczy 1000 zł, u nabywcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym nabywca jest zobowiązany w terminie 14 dni uiścić podatek w wysokości 2 proc. wartości umowy oraz złożyć formularz PCC-3 w urzędzie skarbowym.

Źródło: Artykuł