Browsed by
Rok: 2016

Zmiany 2017: Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy

Zmiany 2017: Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub ryczałt. Jaka jest jego wysokość?

Czym jest pora nocna? Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę odbywającą się między godzinami 21:00 a 7:00. W regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym powinno być doprecyzowane, które z ośmiu godzin w tym przedziale czasowym stanowią porę nocną. Pracodawca może też przekazać tą informację w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia, w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeśli pracodawca w ogóle nie dopełni tego obowiązku, pora nocna wydłuża się do dziesięciu godzin, a za wszystkie godziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku pracowników młodocianych obowiązują inne godziny pory nocnej – przypada ona między godzinami 22:00 a 6:00, w wobec osób niemających 16 lat lub uczniów gimnazjum trwa od godziny 20:00 do 6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: Artykuł

5 RAD, JAK WALCZYĆ Z MARUDĄ W PRACY

5 RAD, JAK WALCZYĆ Z MARUDĄ W PRACY

Nieustające narzekanie podwładnych to jedno z największych wyzwań, przed którymi staje szef. Oto pięć rad, jak zwalczyć malkontentów w firmie.

Rada pierwsza: sam nie narzekaj

Na początku ważne rozróżnienie: kiedy mówimy o narzekaniu, mamy na myśli marudzenie, czyli coś, co jest bez-produktywne. W żadnej mierze nie mamy na myśli sytuacji, w której pracownik wskazuje przełożonym na realny problem.

Rada druga: odtruj atmosferę

Wysłuchanie sfrustrowanego pracownika to dopiero pierwszy etap. Potem trzeba przejść do działania. Przypomnienie pracownikowi atutów firmy, produktów i zespołu, pozwala mu przywrócić stan równowagi, który jest niezbędny do dalszych działań. Ktoś, kto widzi świat w czarnych barwach, nie jest bowiem w stanie działać twórczo i konstruktywnie.

Rada trzecia: pomóż nazwać problemy

Kolejnym krokiem powinno być nazwanie problemów. „Nigdy nie mówmy: »jest źle«, ale »przeszkadza mi to i to«. A zaraz potem koniecznie musimy przejść do punktu »jak to naprawić«”

Rada czwarta: nie toleruj narzekania niekonstruktywnego

O możliwościach naprawy sytuacji koniecznie rozmawiajmy z pracownikiem. Nawet jeśli jako menedżerowie jesteśmy przekonani, że sami jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie środki zaradcze. Prawdziwe zapobieganie malkontenctwu polega bowiem na sprawieniu, by pracownik czuł współodpowiedzialność za sytuację w organizacji.

Rada piąta: zagłusz zawodowego narzekacza

Bywa jednak i tak, że ktoś jest malkontentem charakterologicznym. Jeśli nie chce nad tą cechą pracować i nadal niszczy atmosferę, trzeba go zagłuszyć.

Źródło: Artykuł

MF będzie śledzić wszystkie faktury już w lipcu 2017 r.

MF będzie śledzić wszystkie faktury już w lipcu 2017 r.

Najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. powinien zostać uruchomiony Centralny Rejestr Faktur – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.

Resort wyjaśnił, że taka data zapisana jest w umowie zawartej 15 września br. ze spółką celową Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Nie są jednak wykluczone opóźnienia.

Z umowy wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. spółka zbuduje dla MF „narzędzia do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej”.

Centralny rejestr faktur byłby kolejnym narzędziem informatycznym po jednolitym pliku kontrolnym, który pomógłby fiskusowi w kontrolowaniu rozliczeń podatników i zwalczaniuoszustw. Ma służyć gromadzeniu informacji o sprzedawcach, nabywcach, dacie dokonania transakcji, kwotach netto i kwotach podatku naliczonego przez sprzedawcę. Informacje te pochodziłyby z faktur wystawianych przez podatników VAT.

Źródło: Artykuł

Morawiecki zaprezentował „Konstytucję dla biznesu”. 6 miesięcy zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

Morawiecki zaprezentował „Konstytucję dla biznesu”. 6 miesięcy zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował dziś długo zapowiadaną „Konstytucję dla biznesu”, czyli pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Zakłada m.in. likwidację numeru REGON i zwolnienie przez sześć miesięcy ze składek na ubezpieczenie społeczne dla zakładających działalność gospodarczą.

– Państwo to nie łupieżca, a przedsiębiorca to nie kombinator – mówił Morawiecki podczas wystąpienia w podrzeszowskiej Jasionce. Prezentacja „Konstytucji dla biznesu” to jeden z elementów odbywającego się tam Kongresu 590, który ma być swoistą alternatywą dla Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Propozycje PiS dla biznesu składane są w cieniu ostatnich wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który „wytłumaczył”, dlaczego wzrost gospodarczy jest wolniejszy, niż przewidywano. Jak stwierdził, odpowiedzialni za to są sympatyzujący z PO przedsiębiorcy, którzy nie chcą inwestować.

Źródło: Artykuł

Rewolucja w kasach fiskalnych 2017: Kto musi je mieć po zmianie przepisów

Rewolucja w kasach fiskalnych 2017: Kto musi je mieć po zmianie przepisów

Sprzedający towary i świadczący usługi muszą wydawać paragony potwierdzające sprzedaż. Jeśli jednak nie przekroczy ona 20 tys. zł w ciągu roku, nie muszą instalować urządzenia. Od tej zasady są i będą w przyszłym roku wyjątki.

Zgodnie z obecnymi przepisami, rozpoczynając biznes, który nie ma prawa do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, trzeba je zainstalować po upływie dwóch miesięcy. Jest to tzw. okres dostosowawczy. Niestety projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącza powyższą zasadę, jeśli:

  • podatnik rozpocznie działalność gospodarczą po 31 grudnia 2016 r. i

  • będzie świadczył usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. od c do j) projektu.Chodzi o naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie)

Projektodawca rezygnuje z bezwzględnego obowiązku ewidencyjnego w przypadku świadczenia dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Innymi słowy, nie trzeba będzie ewidencjonować sprzedaży przez pracodawcę towaru pracownikowi.

Projekt, który zacznie obowiązywać w 2017 r. przewiduje, że po spełnieniu określonych warunków, doradca nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Źródło: Artykuł

Zmiany w wynagrodzeniach – obowiązki pracodawców

Zmiany w wynagrodzeniach – obowiązki pracodawców

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Poza ustaleniem prawidłowego wynagrodzenia, przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku istotnych zmianach:

1. Ewidencja czasu pracy – Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Jeżeli tego nie zrobi zleceniobiorca sam przedłoży informację o czasie pracy. Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata

2. Wypłata wynagrodzenia – jeżeli umowa ze zleceniobiorcą trwa dłużej niż miesiąc, to wynagrodzenie musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.

3. Kary za zbyt niskie wynagrodzenie – w przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracodawcy muszą także zweryfikować umowy osób, które są w pierwszym roku zatrudnienia. Ich pensja od 2017 roku ma wynosić 100 proc., a nie jak dotychczas – 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę nocną ulega wyłączeniu ze stawki minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: Artykuł

Ludzie dostaną 300 zł emerytury. To zakończy się katastrofą

Ludzie dostaną 300 zł emerytury. To zakończy się katastrofą

Sejm przegłosował ustawę obniżającą wiek emerytalny od 1 stycznia 2017 roku. Jeżeli projekt ustawy przejdzie przez Senat i zostanie podpisany przez prezydenta, będziemy pracować do 60. (kobiety) i 65. (mężczyźni) roku życia. – To zaklinanie rzeczywistości, politycy karmią nas złudzeniami.

– Przywracanie sprawiedliwości społecznej? Zobaczymy, jak będzie ono wyglądać, kiedy ludzie dostaną 300 zł emerytury – komentuje Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Według prezesa ZPP, przy obecnym, niskim poziomie dzietności kobiet, projekty obu partii prędzej czy później zakończą się katastrofą. – Do 2050 roku w Polsce z rynku pracy zniknie 5 mln ludzi – dodaje.

Na problem malejącej siły roboczej wskazuje też Jeremi Mordasewicz z BCC. – Na 38 mln obywateli pracuje 16, a ponad 9,5 pobiera emerytury i renty. Spodziewaliśmy się, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 600 tys. Po dzisiejszym głosowaniu spodziewać możemy się, że będzie to co najmniej 1,2 mln – przekonuje.

Źródło: Artykuł

RECEPTA DLA PREZESA

RECEPTA DLA PREZESA

Menedżerowie narażeni są na permanentne obciążenia i życie w ciągłym napięciu . Nie zawsze jest to zło konieczne , często ich wybór. Na co i dlaczego chorują ludzie na wysokich stanowiskach , i dlaczego sobie to robią.

W miarę upływu czasu zaniedbania, nadużycia i błędy popełniane przez lata w stosunku do ciała dają o sobie coraz wyraźniej znać. Ciało wystawia rachunek krzywd i wszystko pamięta. Ale jeśli nawet w trzeciej części życia zostanie wreszcie docenione, zaopiekowane i potraktowane z szacunkiem, to potrafi wiele wybaczyć. Jego możliwości regeneracyjne są ogromne. Wystarczy mu za bardzo w tym nie przeszkadzać.

Długotrwałe i radykalne zaniedbania powodują kumulację zaległości w procesach regeneracji organizmu oraz obniżenie bariery immunologicznej. To z czasem doprowadza do wypalenia energetycznego, dysfunkcji wielu organów i układów, a w dalszej konsekwencji uruchamia jakiś proces chorobowy.

Źródło: Artykuł

Biedni zapłacą 8 razy więcej. Bogaci 23 razy mniej!

Biedni zapłacą 8 razy więcej. Bogaci 23 razy mniej!

Takiego zamachu na pieniądze kierowców w najnowszej historii Polski jeszcze nie było. Projekt zmian w podatku akcyzowym od samochodów to jeden z najbardziej absurdalnych pomysłów Ministerstwa Finansów. Jeśli przepisy wejdą w życie akcyza na najpopularniejsze pojazdy wzrośnie średnio pięciokrotnie!

Przyznać trzeba, że ceny nowych aut faktycznie spadną. Przykładowo – jeśli ktoś z was chciałby zamienić swojego 15-letniego Opla Astrę na nowego Mercedesa klasy S – będzie zachwycony. Dziś, za najtańszy model – S 350 d – zapłacić trzeba 377 tys. zł z czego akcyza stanowi aż 70 122 zł. Po proponowanych zmianach akcyza na taki wóz wynosić będzie – uwaga – 3025 zł! Zamiast 377 tys. zł nową „eskę” będziecie więc mogli kupić już za 304 tys. zł! I jak? Biegniecie już do salonu?

A jak wyglądać będzie akcyza w przypadku – wspomnianej już – 15-letniej Astry? Obecnie, za samochód z silnikiem 1,6 l zapłacić musicie 3,1 proc. Auto warte jest niespełna 10 tys. zł, więc podatek wyniesie was około 310 zł. Po zmianach, będziecie musieli wyłożyć dokładnie 2481 zł. Podsumowując – biedniejsi, którzy mogą pozwolić sobie na samochód za około 10-15 tys. zł zapłacą 8 razy więcej niż do tej pory. Najbogatsi, wydający na auto 300-400 tys. zł – zapłacą 23 krotnie mniej!

Źródło: Artykuł

Sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną

Sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną

Aby ustalić, czy osoba fizyczna sprzedająca działki występuje w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, czy też w ramach zarządu majątkiem prywatnym, należy zbadać całokształt podejmowanych przez nią działań oraz ocenić, czy środki, jakie angażuje, są podobne do wykorzystywanych przez handlowców.

Rozstrzygana przez NSA sprawa dotyczyła ustalenia, czy osoba fizyczna, która otrzymała w drodze spadku m.in. grunt przeznaczony obecnie do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe działała jako podatnik VAT. Jak podkreślono we wniosku o wydanie interpretacji otrzymane w spadku działki były składnikami majątku osobistego osoby prywatnej, nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej i rolniczej a ona nie jest czynnym podatnikiem VAT. W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży poniosła wydatki na podział i uzbrojenie terenu, zamieszczanie ogłoszeń itp.

NSA uznał, że sposób nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania, niewątpliwie nie wskazuje na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie przesądza to jednak – w opinii Sądu – w sposób kategoryczny, że po pewnym czasie nie mogą one stać się przedmiotem profesjonalnego obrotu, w sytuacji gdy ich właścicielka zaczęła podejmować aktywne działania w tym zakresie, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. Sąd podkreślił, że sama skarżąca wskazała, że w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dokonała szeregu czynności angażując w to znaczne środki finansowe (podział nieruchomości, uzbrojenie terenu, zamieszczenie ogłoszeń).

Ostatecznie NSA stwierdził, że: „(…) Wymienione czynności, oceniane kompleksowo, przy uwzględnieniu ich skali i czasu realizacji, wskazują, że sprzedaż działek nie mieści się wyłącznie w zakresie zarządu majątkiem prywatnym (osobistym), lecz spełnia warunki do uznania jej za realizowaną przez podatnika w ramach działalności gospodarczej – jak prawidłowo ocenił to Sąd pierwszej instancji. (…)”

Źródło: Artykuł