2015 r. zmniejszy się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

2015 r. zmniejszy się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmiot, którego przychody netto za 2014 rok wyniesie nie mniej niż 5.010.600 zł, będzie musiał przejść z ksiąg przychodów i rozchodów na pełną księgowość od dnia 1.01.2015 r.

 

” Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.”

 

Zgodnie z kursem walut na dzień 30.09.2014 r. wynika, iż przejście na pełną księgowość następuje po przekroczeniu przychodów w wysokości 5.010.600 zł.

Źródło : artykuł (źródło)