150 tys. zł limitu zwolnienia do końca 2015 roku

150 tys. zł limitu zwolnienia do końca 2015 roku

Regulacje

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w wysokości 150 tys. zł będzie na pewno obowiązywał jeszcze przez trzy lata.

Odpowiednią decyzję podjęła Rada UE 4 grudnia 2012 r. Jak wyjaśnia nam Ministerstwo Finansów, umożliwia ona Polsce zwolnienie z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 30 tys. euro – zgodnie z kursem wymiany z dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Oznacza to, że obowiązujący do końca 2012 r. limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT w wysokości 150 tys. zł został utrzymany na kolejne lata. Odstępstwo to obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.

Możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego wynika z art. 287 dyrektywy VAT, który w odniesieniu do Polski przewiduje próg w wysokości 10 tys. euro. Rada UE upoważniła jednak nasz kraj do stosowania wyższego limitu, ale do końca 2012 r. Teraz przedłużyła ten okres.

Decyzja wykonawcza Rady z 4 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/769/UE) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 12 grudnia 2012 r.

Magdalena Majkowska

magdalena.majkowska@infor.pl