1,5 mln małych firm zapłaci wyższe składki wypadkowe

1,5 mln małych firm zapłaci wyższe składki wypadkowe

Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 osób są mimo wszystko zobowiązani do płacenia od 1 kwietnia 2012 r. wyższych składek wypadkowych dotyczy to głównie takich branży jak górnictwo, leśnictwo i produkcja metali.

Składka ZUS wzrośnie z 1,67 na 1,93 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podwyżka dotyczy 14 grup.

 

Około 22 branż, takich jak produkcja spożywcza, działalność finansowa, itp. Również będą stosowały taką samą stawkę składki wypadkowej.

Dla około 28 grup stawka się zmniejszy, dotyczy to np. branży produkcji wyrobów tytoniowych, tekstylnych, odzieży, itp.

 

Informacje o stawkach znajdziemy w najnowszym Dzienniku Ustaw pod pozycją 285.

 

Źródło: Pan Paweł Jakubczak