15% CIT od 2017 roku – ale nie dla wszystkich podatników

15% CIT od 2017 roku – ale nie dla wszystkich podatników

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany w wysokości CIT. Ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podpisana już przez prezydenta i opublikowana pod koniec września w Dzienniku Ustaw pod poz. 1550, obniży podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT) dla niektórych grup podatników z obecnych 19 proc. do 15 proc. Jednak uwaga! Niższa stawka będzie dotyczyć tylko małych podatników i tych którzy zaczynają działalność. Ustawodawca wprowadził jednak dwa mechanizmy mające uniemożliwiać automatyczne skorzystanie z niższej stawki podatku osobom zmieniającym formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

Przepisów o niższej stawce podatku dochodowego nie stosuje się nigdy do podatkowych grup kapitałowych, czyli grup co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną, które pozostają ze sobą w związkach kapitałowych.

Źródło: Artykuł