AKTUALNOŚCI

Obowiązek stosowania kas fiskalanych

Email Drukuj PDF

Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie z 1 stycznia 2015 roku rozszerzony zostanie zakres działalności zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych bez względu na osiągane obroty, zalicza się do nich:

- sprzedaż perfum i wód toaletowych,

- zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych,

- warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów,

- lekarze, dentyści

- doradcy podatkowi,

- prawnicy (z wyjątkiem notariuszy),

- fryzjerzy, kosmetyczki,

- zakłady gastronomiczne, stacjonarne i zajmujące się cateringiem (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów czy w stołówkach szkolnych i uczelniach).

Podatnicy będą mieli 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. Ewidencje przy pomocy kas fiskalnych podatnicy muszą rozpocząć najpóźniej 1 marca 2015 r.

Zgodnie z ogólną zasadą podatnicy prowadzący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych muszą rozpocząć stosowanie kas fiskalnych po przekroczeniu limitu obrotów w kwocie 20 000 zł lub proporcjonalnie jeśli rozpoczęli działalność w ciągu roku.

Źródło: artykuł

 

Od stycznia 2015 roku większość PIT-ów będzie składana drogą elektroniczną

Email Drukuj PDF

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw nastąpi od nowego roku obowiązek składania w formie elektronicznej PIT-40, PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR a także IFT-1/ IFT-1R.

Prawo do składania deklaracji nadal w formie papierowej będą miały podmioty wymienione w ustawie o pdof.

Źródło: artykuł

 

Kary za nieprzekazanie do US sprawozdania finansowego od 2015 roku

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2015 roku nieprzekazanie do urzędu skarbowego będzie podlegało karze grzywny za wykroczenie skarbowe m w wysokości od 175 zł do 35 000 zł. Wynika to z Ustawy z 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: artykuł

 

Ostateczny termin złożenia wniosku o abolicję

Email Drukuj PDF

15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą, dotyczy to zaległości za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS po 15 tycznia 2013 r. wydał bądź wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia, o odpowiedzialności osób trzecich lub spadkobierców. Osoby te mają na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Źródło: ZUS

 

Nowe przepisy konsumenckie

Email Drukuj PDF

Od 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące zmian w ustawie o prawach konsumenta. Pomóc w zapoznaniu się z tymi zmianami ma stworzona w tym celu strona internetowa www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Zmiany te dotyczyć mają przede wszystkim:

- wydłużenia czasu na odstąpienie od umowy kupującego przez internet i na pokazach z 10 do 14 dni,

- kosztów odesłania towaru: koszty odesłania towaru poniesie konsument, natomiast sprzedający oprócz zwrotu ceny produktu zwróci koszt jego wysłania (najtańszy przez siebie oferowany),

- zmniejszenie wartości towaru, klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar  w takim zakresie w jakim mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnych, gdy wykorzysta go w inny sposób i będzie chciał odstąpić od umowy sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru,

- terminy zwrotu kosztów zakupu, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania zwróconego towaru lub potwierdzenia jej nadania,

- przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłat przewyższających koszty poniesione przez sprzedawcę w związku ze skorzytsaniem z określonej formy płatności.

Więcej informacji na: artykuł

 

Kasa fiskalna do usług prawniczych

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem mającym na celu wprowadzenie od 2015 roku obowiązku stosowania kas fiskalnych przez przedsiębiorców świadczących usługi prawnicze. Dotychczas byli oni zwolnieni z tego obowiązku, a świadczenia usług na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych objęte były rocznym limitem obrotu 20 000 zł. Od przyszłego roku zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy, których dotyczyć będą te zmiany będą musieli zakupić kasę fiskalną a powyższy limit przestanie dla nich obowiązywać.

Prawnicy na zainstalowanie kas fiskalnych będą mieli czas najpóźniej do 1 marca 2015 roku. Koszt kasy fiskalnej wynosi od 800 do 1500 zł netto, zakup ten jest jednak refundowany nawet do 90% kwoty (nie więcej niż 700 zł), aby skorzystać z tej ulgi należy dopełnić wszelkich formalności związanych z instalacją kasy, oraz zaczęciem ewidencji sprzedaży oraz zachować dowód zakupu.

Rozporządzenie to nie będzie obejmowało usług notarialnych.

Źródło: artykuł

 

Odsetki ustawowe wyższe od lichwy

Email Drukuj PDF

Odsetki ustawowe (13%) od kilku tygodni są wyższe o jeden punkt procentowy od poziomu, który kodeks cywilny określa jako lichwiarski. Sądy zasądzają odsetki w tej wysokości, wpisując albo konkretną kwotę odsetek, albo zasądzają po prostu odsetki ustawowe i to komornik będzie ustalał ile one wynoszą.

Źródło: artykuł

 

W sobotę nocna zmiana dłuższa o godzinę

Email Drukuj PDF

Pracodawcy zatrudniający osoby na nocną zmianę muszę pamiętać o zmianach czasowych.

W najbliższym czasie z dnia 25 październik na 26 październik zostaną przesunięte wskazówki zegara, z letniego na zimowy, wiąże się to z przedłużeniem dnia o 1 godzinę. Pracodawcy muszę pamiętać o swoich pracownikach na nocnych zmianach, którzy przepracują 9 godzin, a nie standardowo 8 godzi. W wyniku czego muszą odpowiednio wynagrodzić 1 godzinę pracy dodatkowo.

Źródło: Rzeczpospolita.pl

 

długi weekend w listopadzie

Email Drukuj PDF

W tym roku 1 listopada wypada w sobotę, wynika stąd iż za to święto trzeba będzie oddać inny wolny dzień od pracy.

Pracodawcy zobowiązani są do oddania pracownikom jednego dnia wolnego bądź w innym wypadku zmuszeni są do zapłaty nadgodzin za ten dzień.

W wyniku tego możliwe, że nastąpi druga kumulacja świąt (pierwsza nastąpiła w maju) umożliwiająca zaplanowanie długiego weekendu.

Więcej na: Rzeczpospolita.pl (źródło)

 

Fiskus odpuszcza wynajmującym lokale

Email Drukuj PDF

Właściciel mieszkań może zapłaci ryczałt 8,5 procent, nawet gdy tylko wynajmuje kilka mieszkań i do tego prowadzi również działalność gospodarczą.

Fiskus dał możliwość właścicielom na skorzystanie z 8,5 procentowej stawki ryczałtu.

Przykład:

Dyrektor Izby Skarbowej wyraził zgodę by osoba wynajmująca dwa lokale może zapłacić ryczałt, nawet jeśli będzie to oferta na 1, 2 dni. Osoba wynajmująca zaznaczyła jednak, że będzie klientów poszukiwała poprzez reklamę w internecie.

Więcej na : Rzeczpospolita.pl (źródło)

 


O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz