AKTUALNOŚCI

Nowy pomysł rządu na walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami

Email Drukuj PDF

Rząd PiS przygotował projekt nowych przepisów, zgodnie z którymi państwo dostanie możliwość przejmowania w czasowy zarząd firm osób podejrzanych o przestępstwa. Sprawa budzi kontrowersje, swoje uwagi złożyły już niektóre prokuratury i sądy - donosi "Gazeta Wyborcza".

Przykład działania nowych przepisów? Dziennikarka "GW" opisuje sprawę sprzedaży funduszowi Kulczyk Investments spółki giełdowej Ciech. W tej sprawie swoje dochodzenie prowadzi prokuratura, podejrzewając zbyt tanią sprzedaż spółki. Projekt PiS w takiej sytuacji pozwoliłby prokuratorom nakazać przejęcie spółki Ciech - i innych firm funduszu Kulczyka - w zarząd.

"Ponadto rządowy projekt zakłada tzw. konfiskatę rozszerzoną. Umożliwia ona potraktowanie całego przedsiębiorstwa jako »narzędzia przestępstwa«. W razie skazania oznacza to jego konfiskatę" - informuje "Gazeta Wyborcza".

Minister Zbigniew Ziobro w kwietniu opowiadał szerzej o pomyśle wprowadzenia pakietu nowych ustaw. Pierwszą propozycją jego resortu jest właśnie tzw. konfiskata rozszerzona. Polega ona na ułatwieniu i rozszerzeniu możliwości zajmowania majątków zdobytych w sposób niezgodny z prawem.

Źródło: Artykuł

 

Jeden autor przepytał 1300 milionerów. Znalazł 7 zasad, które ich łączą

Email Drukuj PDF

7 zasad, które łączą milionerów

Pieniądze mogą rozwiązać większość problemów - Najbogatsi patrzą na pieniądze jak na rzecz, która może zapewnić im wolność, szanse, możliwości czy spokój.

Bogacenie się ma niewiele wspólnego z edukacją -Milionerzy, którzy sami doszli do sukcesów, wiedzą jedno: bogactwo nie jest zależne od inteligencji, ale od skupienia i wytrwałości.

Jeśli robisz to, co kochasz, pieniądze podążą za tobą - Wiekszość ludzi myśli o tym, ile mogą dostać pieniędzy za zrobienie czegoś, podczas gdy bogaci myślą, jak zarabiać pieniądze na tym, co kochają.

Nie musisz mieć pieniędzy, żeby zbić majątek - By zyskać fortunę i sukces, należy skupić się na kreatywnych, innowacyjnych pomysłach.

Pieniądze nie przyjdą same - musisz je gonić - Jeśli chcesz mieć dużo pieniędzy, zbuduj swój własny statek.

Najszybsza droga do fortuny to samozatrudnienie - Przeciętni ludzie wybierają, by płacono im za czas spędzany na pracy - czy to w formie stawek godzinowych, czy miesięcznych. Tymczasem bogaci zazwyczaj to osoby samozatrudnione.

Bogacenie się to proces wewnętrzny - Bogacenie się wynika z tego, jak myślisz i w co wierzysz odnośnie zarabiania pieniędzy.

Źródło: Artykuł

 

Zawartość przesyłki sądowej trzeba sprawdzić

Email Drukuj PDF

Pełnomocnik spółki, który twierdzi, że nie doręczono mu wszystkich pism wymienionych na formularzu odbioru listu z sądu i których przyjęcie pokwitował, powinien to udowodnić. TEZA Podpisanie odbioru przesyłki oznacza nie tylko potwierdzenie, że została ona doręczona osobie upoważnionej do odbioru w dacie na formularzu wskazanej, ale także że zawartość przesyłki odpowiada tej, która została wskazana w formularzu potwierdzenia odbioru.

STAN FAKTYCZNY Spółka wniosła skargę do sądu na decyzję inspektora nadzoru budowlanego odnośnie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Wojewódzki sądadministracyjny wezwał pełnomocnika spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania siedmiu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi. Nie zostało to uzupełnione, więc WSA odrzucił skargę. Spółka wniosła zażalenie. Podnosiła, że nie doręczono jej wezwania do nadesłania odpisów.

Źródło: Artykuł

 

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym bez prawa jazdy - konsekwencje

Email Drukuj PDF

Fakt prowadzenia pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów nie może zwalniać kierowcy z odpowiedzialności administracyjnoprawnej, chroniąc przed skutkami nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Od 18 maja 2015 r. drogówka może zabrać kierowcy prawo jazdy za zbyt dużą prędkość. Wystarczy, że ktoś jedzie w terenie zabudowanym o 50 km/h szybciej, niż jest to dozwolone, a traci dokument od ręki.

Jak się jednak okazuje, brak okazania dokumentu prawa jazdy policji nie zawsze uchroni kierowcę od konsekwencji.

Przekonał się o tym pan Arkadiusz K. (dane zmienione), który został zatrzymany przez patrol drogówki, ponieważ jechał w terenie zabudowanym z prędkością 112 km/h. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Jednak Prezydent Sosnowca po otrzymaniu informacji z komendy policji o popełnionym wykroczeniu wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

Źródło: Artukuł

 

Ustawa o ziemi: 15 rzeczy o których musisz wiedzieć, zanim sprzedasz nieruchomość

Email Drukuj PDF

1 Czy powierzchnia nieruchomości ma znaczenie

Powierzchnia gruntów ma wpływ na uprawnienia zarówno Skarbu Państwa, jak i rolników indywidualnych. Jeden z pierwszych przepisów nowego aktu prawnego dotyczy nieruchomości poniżej 2 hektarów. Skarb Państwa może swobodnie sprzedawać takie grunty niezależnie od tego, czy mają one przeznaczenie rolne, czy nie. Przepis dotyczy jednak wyłącznie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nie ma zatem zastosowania do podmiotów prywatnych.

2 Kim jest rolnik indywidualny

Rolnik indywidualny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje:

Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, wykształcenie średnie inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Źródło: Artykuł

 

Jednolity podatek od 2018 roku. Zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ

Email Drukuj PDF

Zapadła już polityczna decyzja: będzie jednolity podatek – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. To oznacza, że zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ – zamiast tego każdy Polak zapłaci jednolitą daninę. Przy okazji tej reformy podatkowej rząd chce skończyć z tym, że bogaci płacą niższe podatki niż biedni.Zmiany w podatkach zaczną wchodzić w życie 1 stycznia 2018 r. Dotkną też rolników.

Stawki poszczególnych składowych nowego jednolitego podatku się zmienią, zmienią się też obciążenia dla różnych grup Polaków, jednak ostatecznie wpływy budżetowe mają pozostać na dotychczasowym poziomie. – Nie chcemy ściągać więcej pieniędzy, ale nastąpi przeniesienie obciążeń z grup słabo zarabiających w stronę bogatych - zapewnia minister.

Co prawda przy okazji wielkiej reformy systemu podatkowego nie zniknie KRUS, ale rolnicy mają być częściowo włączeni do nowego systemu. Problem rolników jest specyficzny, bo płacą stawki ryczałtowe. Dopóki nie zaczną liczyćdochodów, nie ma mowy o zmianach – mówił szef KPRM. A na takie zmiany na razie się nie zanosi.

Źródło: Artykuł

 

NSA: wymuszona przez los sprzedaż nieruchomości bez PIT

Email Drukuj PDF

Kobieta, która musiała zbyć działkę po ojcu, bo ten przed śmiercią notarialnie przyrzekł ją spółce, nie zapłaci PIT.

To może być przełom w podejściu sądów administracyjnych do opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości w tzw. obrocie prywatnym.

Działkę po zmarłym odziedziczyły po połowie jego dzieci – syn i córka. Sytuacja stała się patowa. Zobowiązanie z aktu notarialnego po zmarłym ojcu przeszło na spadkobierców. Nie mieli szans na to, by ze sprzedażą czekać pięć lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. A w takim przypadku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, trzeba płacić daninę.

W ocenie NSA ważny jest cel, dla którego finalizowana jest transakcja. Jeżeli tak – jak w spornej sprawie – podatnik wykonuje obowiązek z kodeksu cywilnego, to transakcja nie podlega opodatkowaniu z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Źródło: Artykuł

 

PiS uderzy mocno po kieszeniach. Na plany rządu musimy zrzucić się wszyscy

Email Drukuj PDF

Podatki bankowy i handlowy to najpewniej tylko pierwsze przykłady zwiększania obciążeń obywateli przez PiS. Aby zrealizować wszystkie obietnice wyborcze, rząd musi zdecydowanie głębiej sięgnąć do kieszeni podatników.

Jednym z pomysłów PiS-u na podreperowanie budżetu ma być nowy jednolity podatek od wynagrodzeń, który miałby zastąpić PIT oraz składki na ZUS i NFZ.

Rząd prawdopodobnie rozważy także wprowadzenie powszechnego oskładkowania  . Pierwszym krokiem ku temu ma być utworzenie Centralnej Ewidencji Umów Cywilnoprawnych, nad którą już pracują urzędnicy.

Nowe opłaty pojawią się również na naszych fakturach za energię elektryczną – już od lipca rachunki zostaną zwiększone o daninę na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w wysokości 2,51 zł/MWh. To jednak nie koniec – planowany jest także wzrost tzw. opłaty przejściowej, z której finansowane są inwestycje w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Wzrośnie ona ponad dwukrotnie – z obecnych 3,87 do 8 zł miesięcznie. Od przyszłego roku rząd ma również wprowadzić składkę audiowizualną, która przeznaczona zostanie na wsparcie mediów narodowych. Prawdopodobnie wyniesie ona 15 zł i ma być także dołączona do faktur za energię elektryczną.

Źródło: Artykuł

 

Espinoza: Milenialsi to nie roszczeniowe bachory. Potrafią ciężko pracować, ale muszą widzieć sens

Email Drukuj PDF

Wkrótce na rynku pracy zostaną tylko milenialsi, czyli osoby urodzone w latach 1984–1997. Firmy, które ich nie zrozumieją, czeka zmierzch.

Czytałem ostatnio artykuł, w którym ludzie odpowiedzialni za kadry narzekali, że młodzi kandydaci do pracy mają muchy w nosie, są kapryśni, wymagający i nie doceniają tego, co im się oferuje. Pewien chłopak odrzucił ofertę pracy dlatego, że pracodawca nie dawał karnetu open na siłownię. Młodzi są rozpieszczeni?

Nie sądzę. Mówimy o pokoleniu Y, czyli ludziach urodzonych między 1984 a 1997 r., o milenialsach. Dla nich to, że jako pracodawca płacisz dobre pieniądze, że tworzysz ścieżkę kariery, umożliwiając awans, jest „oczywistą oczywistością”. Tego oczekują na wstępie, nie jest to dla nich żadna wartość dodana, tylko podstawa. I jeśli podstawa jest zapewniona, to wtedy zaczynają zwracać uwagę na dodatki, takie jak choćby siłownia. Nie sądzę, by chęć posiadania bogatego pakietu socjalnego była przejawem rozpieszczenia.

Każdy pracodawca powinien przeczytać ten artykuł.

Źródło : Artykuł

 

Od czerwca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej bez wpływu na otrzymywane świadczenie

Email Drukuj PDF

W czerwcu 2016 r. emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 80,20 zł więcej niż w maju. Od czerwca wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (od 1 czerwca 2016 r. - 2927,10 zł, do 31 maja kwota ta wynosi 2846,90 zł),. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerwca - 5436 zł, do 31 maja było 5287,10 zł), prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Źródło: Artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz