jesteś 788 520 naszym gościem - od 01-01-2011

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Zmiana ubezpieczenia ZUS na KRUS

Email Drukuj PDF

Uwaga!

Ze względu na pojawiające się w prasie informację na temat możliwości zamiany ubezpieczenia ZUS na KRUS proszę o dokładne przeczytanie poniższego artykułu, w którym zawarte są niezbędne informacje jak w rzeczywistości wygląda sytuacja.


artykuł 1

Również umieszczamy poniżej link, w którym zawarte są zasady podlegania do KURS w przypadku, gdy dodatkowo prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą.


Proszę dokładnie zapoznać się z wytycznymi.

artykuł 2

Przestrzegamy przed pochopnym podejmowaniem błędnych decyzji, gdyż  w rzeczywistości nie jest to wszystko tak „piękne i kolorowe” jak starają się to przedstawiać media. Ważną kwestią jest wysokość należnego podatku dochodowego za ubiegły rok.

 

Nie można prowadzić sprzedaży bez rezerwowej kasy fiskalnej

Email Drukuj PDF

W przypadku awarii kasy rejestrującej konieczna jest zapasowa kasa rejestrująca. Gdy pierwsza kasa nie będzie sprawna, a nie posiadają Państwo kasy zapasowej nie mają Państwo prawa dokonywać sprzedaży.

Więcej…
 

Pismo ministerstwa finansów w sprawie umieszczania w treści paragonu fiskalnego nazwy towaru ...

Email Drukuj PDF

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr PT7/8183/145/527/MHL/13/RD82437 do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie umieszczania w treści paragonu fiskalnego nazwy towaru lub usługi pozwalających na jednoznaczną ich identyfikację.

 

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie umieszczania w treści paragonu fiskalnego nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Więcej…
 

UWAGA na upały!

Email Drukuj PDF

W obowiązku pracodawcy jest zadbanie by każdy z pracowników miał odpowiednie warunki do pracy.

W związku ze zbliżającymi się upałami wyczulamy, iż pracodawca powinien zadbać o swoich pracowników i stworzyć im odpowiednie warunki do pracy, takie jak np.:

-zabezpieczenie w odpowiednią ilość wody zdatnej do picia w zależności od wykonywanej pracy 30-120 l na jednego pracownika,

-zabezpieczenie przed wilgocią,

-utrzymanie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy najlepiej w przedziale 18-20 stopni Celcjusza,

-wymianę powietrza,

- itp.

Więcej na: źródło

 

częściowy wynajem samochotu a raty leasingowe

Email Drukuj PDF

Jeżeli przedsiębiorca wynajmuje samochód osobowy ma możliwość odliczania 100 podatku VAT.

W przypadku braku ciągłości w wynajmu samochodu, gdyż nie ma przez pewien okres czasowy najemcy, przedsiębiorca pomimo stwierdzenia, że samochód służy tylko celom działności, jednocześnie nie prowadząć ewidencji przebiegu pojazdu, ma możliwość odliczenia tylko 50 % podatku VAT.

 

Źródło: Michał Malinowski, www.mf.gov.pl

Więcej w Naszej Bazie Wiedzy w e-księgowości.

 

 

Monitoring pracowników

Email Drukuj PDF

Pracodawca nie ma obowiązku posiadania zgody na założenie monitoringu, mającego na celu obserwację pracowników.

Zachowując odpowiednie poszanowanie prywatności oraz dóbr osobistych pracowników, przedsiębiorca w swoim zakłądzie pracy może zainstalować monitorig, który umożliwi mu zaobserwowaniepczy czas pracy został wykorzystany w pełni, czy pracownik godnie reprezentuje firmę, itp.

 

Więcej na źródło: artykuł

 

Kontrole samochodów zadeklarowanych jako służące tylko działalności

Email Drukuj PDF

Urzędnicy skarbówki zabrali się za kontrolowanie podatników którzy zadeklarowali wykorzystywanie samochodów tylko do prowadzonej działalności. Nie mogą być one w żaden sposób wykorzystywane do celów prywatnych. Często tego typu kontrole przeprowadzane są w weekend na parkingach sklepowych, kontrolerzy pieczętują auta oznakowane co pozwala przypuszczać że są autami firmowymi i czekają na właścicieli.(kierowców), aby sprawdzić czy są to zakupu prywatne np. z dziećmi.

Źródło: artykuł

 

Projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

Email Drukuj PDF

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw zakłada, że firmy swoje deklaracje podatkowe będą składały droga elektroniczną (płatnicy PIT i CIT).

Podatnik będzie miał konto w systemie informatycznym e-podatki, będzie się tam znajdować wstępnie już wypełnione zeznanie PIT, po jego weryfikacji wyślemy je od razu do urzędu skarbowego i otrzymamy potwierdzenie. Ma to na celu ułatwienie rozliczeń podatkowych i zmniejszyć dokumentację papierową. Płatnicy będą mogli wysłać zbiorczą informację o dochodach podatników z jednym tylko podpisem elektronicznym. Gdy płatnikiem jest osoba fizyczna nie będzie wymagany podpis elektroniczny.

Założono, że system ten zostanie uruchomiony od 2015 dla podatników rozliczających się na druku PIT-37, od 2016 natomiast PIT-36 i PIT-38. Na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych także nałożono obowiązek elektronicznego składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz od zagranicznych podatników IFT-2. Będą one musiały zawierać bezpieczny podpis elektroniczny.

Źródło: artykuł

 

Brak obowiązku aneksowania umów z kontrahentami po zmianie składu osobowego spółki cywilnej

Email Drukuj PDF

Aby uniknąć dochodzenia zobowiązań powstałych po wystąpieniu ze spółki wspólnika nie trzeba anektować wszystkich umów, dobrze jest jednak powiadomić o zaistniałej sytuacji kontrahentów szczególnie w przypadku umów o charakterze ciągłym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 28 września 2008 r. o sygn. Akt II CNP 49/08 odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej ponoszą aktualni i byli wspólnicy należy jednak w stosunku do tych ostatnich wykazać że w czasie powstania zobowiązania byli oni wspólnikami tej spółki. Wspólnik w chwili wystąpienia za spółki cywilnej przestał być stroną w umowie.

Źródło: opracowane na podstawie artykułu Pawła Cierkońskiego z Gazety Podatkowej

 

wolne zawody zaniżają przychody - postępowanie organów kontroli

Email Drukuj PDF

W roku 2013 organy kontroli podatkowej na podstawie wydanych decyzji zmniejszyły zadeklarowaną przez podatników stratę na kwotą 481,7 mln zł. Obowiązek rejestrowania sprzedaży ze pomocą kas fiskalnych dotyczy zasadniczo podatników u których sprzedaż przekroczyła limit 20 000 zł.

Organy kontroli skarbowej sprawdzają czy sprzedaż ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej przez tak zwany zakup kontrolowany. Dokonują oni zakupu lub korzystają z usługi podając się za zwykłych klientów, dopiero w przypadku np. nie wydania paragonu ujawniają swoją tożsamość. W sytuacji gdy szkoda dla budżetu jest niewielka a sytuacja jednorazowa kończy się na mandacie w maksymalnej kwocie 3360 zł.

W przypadku stwierdzenia większych nieprawidłowości urząd może wszcząć kontrolę lub postępowanie podatkowe. Ma on także wiele możliwości weryfikowania dochodu podatnika, który nie zaewidencjonował sprzedaży osobą fizycznym na kasie fiskalnej, urząd może m.in. dać do analizy rachunki bankowe, przesłuchać klientów i pracowników, może zweryfikować także wydatki podatnika i ich wpływ na rachunek bankowy małżonka. Może również zajrzeć do ewidencji i ksiądz podatkowej i porównać obroty firmy z obrotami firm konkurencyjnych działających w podobnych warunkach.

 

Źródło: opracowano na podstawie artykułu Łukasza Zalewskiego

 

bilans na facebook Doradca czy księgowa

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz
doradca podatkowy bytom