AKTUALNOŚCI

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015

Email Drukuj PDF

Od 1 lipca 2015 r. następują zmiany w zasadach rozliczania podatku VAT.

 

Przede wszystkim przedsiębiorcy używający samochodów osobowych na cele firmy i nie tylko będą mogli w 50 procentach odliczyć VAT z paliwa.

 

Uwaga dla Przedsiębiorców zakupujących metale szlachetne, komputery, telefony, itp. Zmienia się lista surowców i przedmiotów objętych odwrotnym obciążeniem. Wszystkie towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia umieszczone są w  załączniku 11 ustawy o VAT.

Odwrotne obciążenie jednak będzie obowiązywać tylko i wyłącznie podmioty jako czynny podatnik VAT.

 

Więcej na : artykuł

 

Biuro nieczynne 05.06.2015r.

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż dnia 05.06.2015 r. tj. piątek Nasze Biuro jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem,

Biuro Rachunkowe BILANS

 

8,5 euro także za dzień pracy na targach

Email Drukuj PDF

Jeśli pracodawca wysyła do Niemczech swojego pracownika nawet na jeden dzień to musi wypłacić 8.5 euro za godzinę pracy.

Początkowo wydawało się, iż dotyczy to tylko kierowców niestety Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuję, iż dotyczy to wszystkich pracowników delegowanych do Niemczech wynikający z przepisów Niemieckich.

Źródło i więcej na Gazeta Prawna

 

Możliwość prowadzenia działalności bez opłacania składek ZUS

Email Drukuj PDF

Podatnicy składek ZUS prowadzący działalność znaleźli nowy sposób na unikanie płacenia składek ZUS w Polsce, zgodnie z przepisami unijnymi osoba zatrudniona jako pracownik w dowolnym kraju UE może prowadzić działalność w Polsce bez obowiązku  opłacania tychże składek jako przedsiębiorca. Najpopularniejsza jest w tej chwili Słowacja ze względu na niewielką odległość i na język.

Źródło: artykuł

 

Dzisiaj Ostatni TERMIN Dla RYCZAŁTU!

Email Drukuj PDF

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) wyjątkowo w tym roku mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym do 2 lutego tj. dzisiaj!

 

Kasy fiskalne

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianami przepisów od 01.01.2015 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży:

- perfum i wód toaletowych,

- zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych,

a także,

- warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów,

- lekarze, dentyści

- doradcy podatkowi,

- prawnicy (z wyjątkiem notariuszy),

- fryzjerzy, kosmetyczki,

- zakłady gastronomiczne, stacjonarne i zajmujące się cateringiem (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów czy w stołówkach szkolnych i uczelniach),

mają obowiązek rozpocząć najpóźniej od 01.03.2015 roku ewidencję za pomocą kas fiskalnych.

Źródło: artykuł

 

Numerowanie faktur

Email Drukuj PDF

Podatnik sam decyduje jak numerować faktury, przepisy nie zabraniają jednolitej numeracji faktur i faktur korygujących, można natomiast stosować oddzielną dla faktur i oddzielną dla korekt, podatnik sam musi zdecydować którą z metod wybierze. Wymagane jest tylko aby wybrany system pozwalał na możliwość identyfikacji każdej z nich i aby była możliwość określenia kolejności ich wystawiania.

Źródło: artykuł

 

Dane o zaległościach w BIG

Email Drukuj PDF

W przyszłym roku urzędy skarbowe, samorządy oraz ZUS będą powiadamiały biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach prawno-podatkowych osób fizycznych i firm. Takie rozwiązanie Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

Najniższa wartość zaległości, o jakiej te instytucje będą informować, to 500 zł. Według założeń do projektu, nowe przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2016.

Źródło: artykuł

 

Elektroniczne składanie deklaracji podatkowych

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Nakładają one na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, pod warunkiem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Źródło: artykuł

 

Zmiana druku SD-Z2

Email Drukuj PDF

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów zmianie ulegnie wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2, tak aby uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.Dojdzie tutaj pozycja otrzymania środków na rachunek płatniczy w związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego to zwolnienie.

Złożenie zgłoszenia SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy.

Źródło: artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz