AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Email Drukuj PDF

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, na której najbardziej skorzystają małe firmy. Uproszczoną księgowość również będą mogły stosować organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł .

Rząd przygotował zmiany, które mają na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wprowadzenie ułatwień dla małych firm. Bedą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Zostaną również zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności - pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy zostaną też zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, jednak pozostanie wymóg składania tych sprawozdań z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. Pojawiła się również możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

 

Źródło: artykuł

 

i-podatkipl na Facebook'u

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia Nas na stronie facebook.

https://pl-pl.facebook.com/pages/i-podatkipl/169921529692665

 

Dokumentowanie kosztów w firmie bez faktury? To możliwe

Email Drukuj PDF

Jednym z największych plusów prowadzenia własnej firmy jest możliwość wpisywania w koszty wielu wydatków, które są konieczne do uzyskania przychodu z działalności. Dzięki temu obniża się podstawę opodatkowania i w efekcie mniej pieniędzy oddaje się państwu w formie podatku. Wszystkie takie wydatki muszą być jednak odpowiednio udokumentowane, ale wbrew powszechnej opinii, nie zawsze potrzebna jest do tego faktura.

 

 

Więcej na : artykuł

 

Konsekwencje wystawienia pustej faktury.

Email Drukuj PDF

Zdarza się, że przedsiębiorcy wystawiają faktury, w których treści ujęto błędne dane. Wówczas ustawa o VAT przewiduje możliwość skorygowania takiego dokumentu. Jeżeli jednak podatnik wystawi tzw. pustą fakturę i zostanie ona wprowadzona do obrotu prawnego, wówczas konsekwencje podatkowe mogą okazać się surowsze.

 

 

Więcej na : artykuł

 

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Email Drukuj PDF

 

Wiele osób, które do 30 kwietnia złożyło PIT nadal czeka na zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego. Niestety podatnicy mający długi muszą liczyć się z faktem utraty należnej im kwoty w wyniku egzekucji komorniczej.

 

 

Więcej na : artykuł

 

 

Lipcowe zmiany w odliczeniu VAT a data wystawienia faktury.

Email Drukuj PDF
Od 1 lipca od faktur za paliwo do samochodów wykorzystywanych do celów „mieszanych” przedsiębiorcy będą mogli odliczać 50 proc. VAT-u. Nie będzie to jednak dotyczyło każdej lipcowej faktury ze stacji benzynowej. O możliwości odliczenia połowy podatku przesądza data tankowania, a nie data wystawienia faktury

 

Więcej na : artykuł

 

 

Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Email Drukuj PDF

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna od 26 czerwca 2015 r. dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Przejdź do usługi "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" na Portalu Podatkowym.

 

Więcej na : artykuł


 

W upalne dni pracodawca ma dodatkowe obowiązki. Pracownik może odmówić wykonywania pracy.

Email Drukuj PDF
W upalne dni pracodawca ma dodatkowe obowiązki. Pracownik może odmówić wykonywania pracy
Pracownik może przerwać pracę, jeśli zbyt wysoka temperatura powoduje jego złe samopoczucie. Nie może też być za to ukarany obniżeniem wynagrodzenia. Polskie prawo nakłada też na pracodawcę obowiązek dostarczania podwładnym wody do picia w upalne dni. W odpowiednich warunkach powinni pracować zarówno pracownicy etatowi, jak i zatrudnieni na umowę zlecenie i dzieło.

 

 

Więcej na : artykuł

 

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015

Email Drukuj PDF

Od 1 lipca 2015 r. następują zmiany w zasadach rozliczania podatku VAT.

 

Przede wszystkim przedsiębiorcy używający samochodów osobowych na cele firmy i nie tylko będą mogli w 50 procentach odliczyć VAT z paliwa.

 

Uwaga dla Przedsiębiorców zakupujących metale szlachetne, komputery, telefony, itp. Zmienia się lista surowców i przedmiotów objętych odwrotnym obciążeniem. Wszystkie towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia umieszczone są w  załączniku 11 ustawy o VAT.

Odwrotne obciążenie jednak będzie obowiązywać tylko i wyłącznie podmioty jako czynny podatnik VAT.

 

Więcej na : artykuł

 

Biuro nieczynne 05.06.2015r.

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż dnia 05.06.2015 r. tj. piątek Nasze Biuro jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem,

Biuro Rachunkowe BILANS

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz