AKTUALNOŚCI

Jak zapłacić niższy PCC przy kupnie samochodu

Email Drukuj PDF

Wystarczy kupowanym samochodem wyjechać na chwilę z kraju, żeby nie zapłacić podatku od jego nabycia.

Fiskus potwierdza, że zawierając umowę za granicą, jeśli dotyczy ona znajdującego się tam przedmiotu, można zaoszczędzić 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Dotyczy to też, jak czytamy w najnowszej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach, sprzedaży zarejestrowanego w Polsce samochodu pomiędzy dwoma Polakami (nr interpretacji: IBPB-2-1/4514-112/16/DP). Wybrali się oni na jazdę próbną do Czech i tam podpisali umowę. Taki wyjazd może się opłacać. Jeśli zakup dotyczy np. auta o wartości 40 tys. zł, oszczędność na podatku wyniesie 800 zł.

Najważniejszą okolicznością w takich sprawach mogą się okazać dowody potwierdzające, że wpisana do umowy miejscowość rzeczywiście jest miejscem jej zawarcia, a samochód i nabywca faktycznie byli za granicą.

Źródło: Artykuł

 

Jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy

Email Drukuj PDF

Pracownik powinien jak najszybciej powiadomić pracodawcę o chorobie i dostarczyć mu zwolnienie lekarskie.

Zatrudniony chce wcześniej opuścić stanowisko pracy lub w ogóle nie stawia się w firmie, musi jak najszybciej o tym fakcie poinformować przełożonego - dotyczy to także choroby.

Usprawiedliwienie absencji powinno nastąpić niezwłocznie, a jeśli natychmiastowa reakcja nie jest możliwa - najpóźniej drugiego dnia nieobecności.

Choroba stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy, o ile pracownik przedstawi dowód w postaci zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, wystawionego zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy lub przekaże pracodawcy decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby zakaźnej.

Pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania, ale nie uwzględnia się dnia, w którym chory otrzymał on zaświadczenie lekarskie.

Tak więc, jak orzekł Sąd Najwyższy w czasie przebywania na zwolnieniu pracownik powinien stosować się do wskazań lekarskich i nie podejmować czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy.

Źródło: Artykuł

 

Drogówka nie zatrzyma prawa jazdy piratowi, gdy ten powie, że go zapomniał

Email Drukuj PDF

Kierowcy, którzy twierdzą, że nie mają przy sobie prawa jazdy, unikają kary za prędkość.

Od 18 maja 2015 r. drogówka może zabrać kierowcy prawo jazdy za zbyt dużą prędkość. Wystarczy, że ktoś jedzie w terenie zabudowanym o 50 km/h szybciej, niż jest to dozwolone, a traci dokument od ręki.

Na tej podstawie w ciągu 11 miesięcy policja zabrała kierowcom ponad 32 tys. praw jazdy. Mogło być dużo gorzej.

Coraz więcej kierowców (szczególnie z dużych miast) korzysta z luki w przepisach drogowych. Podczas zatrzymania za szybką jazdę nie okazują prawa jazdy, przekonując, że zostało w domu albo w innej torebce. Policjant nie może więc fizycznie zatrzymać dokumentu, a starosta – wydać decyzji administracyjnej o zatrzymaniu uprawnień na trzy miesiące. Bo taka powinna być kara dla kierowcy.

Jedyną sankcją w takiej sytuacji jest 50 zł mandatu za brak dokumentu plus maksymalnie 500 zł za zbyt szybką jazdę, a także do dziesięciu punktów karnych. Ale dokumentu się nie traci.

Źródło: Artykuł

 

Rolnicy sprzedadzą własne produkty bez podatku do 40 tys. zł rocznie

Email Drukuj PDF

Rolnik sprzeda własne produkty bez podatku do kwoty 40 tys. zł rocznie - taki będzie skutek projektu noweli niektórych ustaw, którego celem jest ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników. Resort rolnictwa właśnie skierował propozycję do konsultacji.

Według propozycji ministerstwa rolnicy będą mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie rolnym, a także we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, bez wyłączania budynków lub ich części.

Zgodnie z projektem w wytworzonym produkcie co najmniej 50 proc. surowców roślinnych lub zwierzęcych powinno pochodzić z własnego gospodarstwa rolnika. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży.

 

Żródło: Artykuł

 

Uwaga! Przerwa majowa w Biurze!

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.05.2016 r.

(tj. poniedziałek) Nasze Biuro jest zamknięte.


Prosimy o odbiór zeznań podatkowych do dnia

29.04.2016 r. (tj. piątek) do godz. 16:00

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Z poważaniem,

Doradca Podatkowy

mgr Artur Lubicz – Posochowski

 

Jak długo będę czekać na zwrot podatku?

Email Drukuj PDF

Każdy, kto złożył swoją deklarację i szczęśliwie odnotował nadpłatę podatku, najprawdopodobniej spodziewa się szybkiego zwrotu pieniędzy. Średnio otrzymamy ok. 1 tys. złotych. Wbrew pozorom to całkiem sporo, stąd wiele osób zadaje sobie pytanie, jak długo będą musieli czekać na przelew lub przekaz pocztowy?

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego, o ile nie podlega zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub na wniosek podatnika na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, następują w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. W przypadku skorygowania deklaracji z urzędu, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, natomiast w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika, w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji.

Źródło: Artykuł

 

Nieruchomości: Wieczyste użytkowanie przechodzi na własność. Koniec z corocznymi opłatami

Email Drukuj PDF

1 stycznia 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami wielolokalowymi ma zostać zniesione. Z mocy ustawy. 1 stycznia 2017 r. mieszkańcy bloków stojących na ziemi nienależącej do nich mogą obudzić się już jako jej właściciele. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będą musieli zapłacić.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada likwidację użytkowania wieczystego. Zmiany dotyczyć będą wszystkich osób posiadających lokale w budynkach wielorodzinnych. Z mocy prawa zostaną one uwłaszczone na gruncie, na którym stoi dom.

Tym samym zniknie konieczność wnoszenia corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. A wiążą się z tym niemałe kwoty. W przypadku działek oddanych na cele mieszkaniowe opłata wynosi 1 proc. wartości gruntu i może być aktualizowana co trzy lata.

Źródło: Artykuł

 

Kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem, ale lepiej na to nie pozwalać

Email Drukuj PDF

Podczas zakładania w banku lokaty przedstawiono mi alternatywę: albo zeskanują mój dowód osobisty, albo stworzą jego odpis. Odstąpiłam od zawarcia umowy, ponieważ pierwszemu rozwiązaniu jestem przeciwna, a jeśli chodzi o drugie, to nie wiem, na czym polega. Czy rzeczywiście odpis dokumentu tożsamości jest czymś bezpieczniejszym aniżeli pozwolenie na jego kserowanie lub skanowanie – pyta pani Julia

Problematyka kserowania oraz skanowania dokumentów tożsamości jest niezwykle złożona i wywołuje niemałe kontrowersje natury prawnej. Sądy, w tym te najwyższych instancji, stoją na stanowisku, że jest to czynność stricte techniczna (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 2869/2000), a więc decydujące dla oceny, czy wykonanie ksero dowodu osobistego, paszportu albo prawa jazdy pozostaje w określonej sytuacji legalne, jest to, czy podmiot sporządzający kopię (np. przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę świadczenia określonych usług) jest uprawniony do zbierania danych zawartych w dokumencie tożsamości. Jeśli jest, to samo skserowanie lub zeskanowanie dokumentu tożsamości również.

Źródło: Artykuł

 

Karta rowerowa obowiązkowa także dla dorosłych. Będą zmiany przepisów dla cyklistów

Email Drukuj PDF

Poprawa infrastruktury, edukacji oraz regulacji ma zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jak pokazują policyjne statystyki, rowerzyści są trzecią, po kierowcach samochodów osobowych i ciężarowych, najbardziej liczną grupą sprawców wypadków drogowych. Wielu z nich to osoby, które nie mają nawet elementarnej znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, takich jak np. pierwszeństwo z prawej czy umiejętność poruszania się po rondach.

Źródło: Artykuł

 

Komu prezes spółki składa rezygnację - ważna uchwała Sądu Najwyższego

Email Drukuj PDF

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej składa się jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki.

Źródło: Artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz